Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
  ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ

Για να μπορέσουν οι καλλιέργειες σήμερα να θρέψουν την ανθρωπότητα και ταυτόχρονα να αποκατασταθεί η οικολογική ισορροπία στον πλανήτη, απαιτούνται αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε τα τρόφιμα.

Μία από τις πιθανές λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι η βελτίωση της ανθεκτικότητας των καλλιεργουμένων φυτών απέναντι στις ποικίλες καταπονήσεις που ασκεί το περιβάλλον στις καλλιέργειες. Μια τέτοια προσέγγιση συμβάλει στη λελογισμένη χρήση της άρδευσης και των χημικών λιπασμάτων, αλλά και στη σωστή επιλογή των περιοχών καλλιέργειας.

Η ερευνητική εργασία του Εργαστηρίου Γεωργίας (Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών το 2008, επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση εγχώριων πληθυσμών σιταριού από διάφορες περιοχές της χώρας (10 μαλακού και 10 σκληρού σιταριού) ως προς την αντοχή τους στην ξηρασία και στον προσδιορισμό των προσαρμοστικών μηχανισμών που αναπτύσσει ο κάθε πληθυσμός σε συνθήκες έλλειψης νερού.

Μελέτη μηχανισμών προσαρμογής του σιταριού
σε συνθήκες ξηρασίας για μεγαλύτερη παραγωγή

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΤΥΠΩΝ ΣΙΤΑΡΙΟΥ

Η συγκεκριμένη έρευνα βάσισε την αξιολόγηση 10 βιοτύπων μαλακού και 10 βιοτύπων σκληρού σιταριού ως προς τη συμπεριφορά τους σε συνθήκες ξηρασίας, σε πειράματα αγρού επί 3 καλλιεργητικές περιόδους κάτω από συνθήκες διαβαθμισμένης άρδευσης που προκάλεσε διαφορετικής έντασης υδατική καταπόνηση. Εφαρμόσθηκαν τέσσερεις μεταχειρίσεις άρδευσης με τη μέθοδο της κλιμακούμενης απόστασης από την πηγή νερού και τα πειραματικά τεμάχια προστατεύθηκαν από τη βροχή με υπόστεγα από διαφανές πλαστικό στερεωμένο σε μεταλλικά πλαίσια.

Για την εκτίμηση του βαθμού προσαρμοστικότητας στην ξηρασία του οποιουδήποτε χαρακτηριστικού των βιοτύπων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος παλινδρόμησης με τον «δείκτη υδατικού δυναμικού» (WPI) που προτάθηκε από τους Karamanos & Papatheohari (1999). Παράλληλα, μελετήθηκαν και μορφολογικές και οικοφυσιολογικές παράμετροι που σχετίζονται με την αντοχή στην ξηρασία, με σκοπό να ερμηνευθεί ο βαθμός εξάρτησης των αποδόσεων από την έλλειψη νερού για τον κάθε βιότυπο.

Από την έρευνα γίνεται σαφές ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ όλων εκείνων των χαρακτηριστικών που σχετίζονται με αυξημένη απορρόφηση νερού από το έδαφος, με έλεγχο των απωλειών νερού και με διατήρηση της σπαργής των ιστών, η οποία εκφράζεται με ιδιαίτερο τρόπο για κάθε βιότυπο ξεχωριστά.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2008 UNECE, 2005 & 2009

Ένα από τα 4 Βραβεία Εμμανουήλ Μπενάκη της Τάξης των Θετικών Επιστημών, της Ακαδημίας Αθηνών για το 2008, με χρηματικό έπαθλο 4.500 ευρώ το καθένα, έλαβαν οι κ. Α. Ι. Καραμάνος, Γ. Οικονόμου και Α. Παπασταύρου για το βιβλίο: «Evaluating Yield Responses to Water Stress and Drought Resistance Mechanisms of 20 Local Bread and Durum Wheat Landraces»

Επιπλέον, ο κ. Ανδρέας Καραμάνος έχει εκλεγεί δύο φορές (2005 και 2009) ομόφωνα από εκπροσώπους 56 χωρών Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Εκπαίδευσης για Αειφόρο Ανάπτυξη της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε. Η Διοικούσα Επιτροπή καταγράφει αντικειμενικά την πρόοδο στην εφαρμογή μέσω δεικτών που αναπτύχθηκαν από εμπειρογνώμονες υπό την εποπτεία της, καταγράφει και διαδίδει καλές πρακτικές εφαρμογής, παρέχει βοήθεια και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δομών και υλικού σε χώρες που το επιθυμούν κλπ.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Καραμάνος Ανδρέας, Καθηγητής, Οικονόμου Γαρυφαλλιά Επίκ. Καθηγήτρια, Λίβανος Γεώργιος υποψ. Διδάκτωρ, Παπασταύρου Ανδρέας Διδάκτωρ

http://www.aua.gr/ http://www.unece.org/ Το Εργαστήριο Γεωργίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής