Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) , υπάρχει πραγματικός κίνδυνος ότι οι κλιματικές αλλαγές μπορεί να επηρεάζονται και από την ανθρώπινη παρέμβαση. Η παρέμβαση του ανθρώπου συνίσταται στην αλλαγή της σύστασης της ατμόσφαιρας από την καύση των ορυκτών καυσίμων και σε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν ως συνέπεια την αποσταθεροποίηση της θερμικής ισορροπίας του πλανήτη, με σημαντικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και στα οικοσυστήματα.

Σε μία σειρά Εκθέσεων της IPCC, οι συνεργασθέντες επιστήμονες υποστήριξαν, με αδιάσειστα επιστημονικά επιχειρήματα, ότι οι ανθρωπογενείς κλιματικές μεταβολές επιταχύνονται και έχει ήδη δημιουργηθεί κίνδυνος συχνότερης εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων, πλημμυρών, ξηρασίας κ.α. H IPCC, δια των εκπροσώπων της, υποστηρίζει σταθερά από το 1997 την άμεση ανάγκη υιοθέτησης διορθωτικών μέτρων για να αποφευχθεί μια παγκόσμια κρίση που θα προκύψει από την ανθρωπογενή παρέμβαση στο κλίμα και θα απειλήσει την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου και της ζωής στον πλανήτη μας.

Για τις προσπάθειές της να κατακτηθεί και να διαδοθεί βαθύτερη γνώση του προβλήματος και των τρόπων αντιμετώπισής του, η IPCC τιμήθηκε, εξ ημισείας με τον τ. Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Al Gore, με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2007. Το 2007 σηματοδοτεί άλλωστε και τη δεκαετή επέτειο του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Κινητήρες αεροσκαφών και θερμοκηπικά αέρια: οι επιπτώσεις τους στην ατμόσφαιρα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ IPCC

Η έκθεση «Aviation and the Global Atmosphere» της IPCC συντάχθηκε τo 1999 μετά από αίτημα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και των εταίρων του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, προκειμένου να μελετηθούν οι επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα από τα θερμοκηπικά αέρια που εκπέμπονται από τους κινητήρες των αεροσκαφών.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης, αξιολογήθηκε το επίπεδο της γνώσης σχετικά με τις ατμοσφαιρικές επιστήμες, την τεχνολογία αεροσκαφών και τις κοινονικο-οικονομικές παραμέτρους που σχετίζονται με επιλογές μετριασμού των αρνητικών επιπτώσεων, στους στόλους υποηχητικών και υπερηχητικών αεροσκαφών. Μελετήθηκαν επίσης οι πιθανές επιπτώσεις της αεροπορίας στο παρελθόν και το μέλλον τόσο ως προς τη μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος όσο και ως προς την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, μολονότι δεν προσεγγίστηκαν ζητήματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε τοπικό επίπεδο. Η έκθεση συνθέτει τα πορίσματα των ερευνών προκειμένου να προσδιορίσει και να χαρακτηρίσει τις επιλογές για τον περιορισμό των μελλοντικών επιπτώσεων.

Οι καθηγητές του ΑΠΘ, Χρήστος Ζερεφός και Αλκιβιάδης Μπάης συμμετείχαν αντίστοιχα ως Review Editor και Lead Author στο κεφάλαιο 5 του Aviation Report της IPCC με θέμα τις επιπτώσεις των μελλοντικών αεροσκαφών στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία στο έδαφος (Solar Ultraviolet Irradiance at the Ground). Από την ανάλυση των υπολογισμών με μοντέλα διάδοσης ακτινοβολίας προέκυψε ότι οι εκπομπές των αεροσκαφών θα επιφέρουν μέχρι το 2015 μικρή μείωση (<1%) στα επίπεδα της ερυθηματογόνου ακτινοβολίας στο έδαφος, για δε το έτος 2050 η μείωση αυτή εκτιμήθηκε ότι θα είναι περίπου διπλάσια. Αντίθετα η εισαγωγή υπερηχητικών αεροσκαφών στον παγκόσμιο στόλο εκτιμήθηκε ότι θα οδηγήσει σε πολύ μικρή αύξηση (<1%) της ερυθηματογόνου ακτινοβολίας στο έδαφος. Οι εκτιμήσεις αυτές συνοδεύονται από σημαντική αβεβαιότητα που διευρύνει το εύρος των εκτιμώμενων μεταβολών από -2% σε +3%. Αν όμως συνεκτιμηθούν και οι αναμενόμενες μελλοντικές μεταβολές στο στρατοσφαιρικό όζον (μέχρι το έτος 2050) τότε οι επιπτώσεις από την μελλοντική μεταβολή του στόλου των αεροσκαφών στην υπεριώδη ακτινοβολία στο έδαφος είναι αμελητέες.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ UNEP & IPCC

Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

10 χρόνια μετά τη συμμετοχή τους ως Review Editor και Lead Author αντίστοιχα στο Aviation Report της IPCC, οι καθηγητές του ΑΠΘ, Χρήστος Ζερεφός και Αλκιβιάδης Μπάης, έλαβαν το 2008 τιμητική διάκριση από το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (UNEP) και τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή για τη σημαντική συνεισφορά τους στο έργο της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή που τιμήθηκε, εξ ημισείας με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Al Gore, με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2007. Αντίστοιχη τιμητική διάκριση για τη συνεισφορά τους στην έκθεση αξιολόγησης της IPCC για την κλιματική Αλλαγή (IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007) έλαβαν άλλοι 300 επιστήμονες διεθνώς ανάμεσά τους και οι: Μαρία Κανακίδου (Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης), Παντελής Κάπρος (Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ), Χρήστος Γιαννακόπουλος (ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών), Σεβαστιανός Μοιρασγεντής (ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών), Μιλτιάδης Σεφερλής (από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων) καθώς κι έλληνες ερευνητές αλλοδαπών ιδρυμάτων.

Ο καθηγητής Χρήστος Ζερεφός υπήρξε επίσης κριτής το 2012, στην Έκθεση της IPCC: "Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., V. Barros, T.F. Stocker, D. Qin, D.J. Dokken, K.L. Ebi, M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, G.-K. Plattner, S.K. Allen, M. Tignor, and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New York, NY, USA, 582 pp."

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Χρήστος Ζερεφός, τ. καθηγητής της Φυσικής της Ατμόσφαιρας στο ΑΠΘ και Ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Επόπτης του Κέντρου Ερεύνης της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Αλκιβιάδης Μπάης, Καθηγητής Φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας (ΕΦΑ), Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ.

http://www.ipcc.ch/ http://lap.physics.auth.gr/index_about.asp IPPC: Νόμπελ Ειρήνης 2007 Montreal Protocol http://www.uoa.gr/ http://www.noa.gr/ http://www.academyofathens.gr/