Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
  ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΥΛΙΚΟ, ΠΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

Από το 1998, οπότε αναγνωρίστηκε η καρκινογόνος δράση του αρσενικού, το επιτρεπτό όριο συγκέντρωσης του αρσενικού στο νερό, μειώθηκε από τα 50 στα 10 μg/L, γεγονός που ώθησε την έρευνα για την ανάπτυξη μεθόδων απομάκρυνσής του. Όμως, ενώ για το πεντασθενές αρσενικό αναπτύχθηκαν διάφορα υλικά προσρόφησης, αυτά δεν μπορούν να δεσμεύουν το κατά 60 φορές πιο τοξικό τρισθενές αρσενικό. Έτσι, η απομάκρυνσή του προϋποθέτει μια επιπλέον βαθμίδα επεξεργασίας για τη μετατροπή του σε πεντασθενές, αυξάνοντας το κόστος εγκατάστασης κι επεξεργασίας.

Η ομάδα του εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε την έρευνα το 2005 και κατέληξε μέσα σε μία πενταετία στη δημιουργία ενός νέου υλικού, του «AquAsZero», το οποίο προσροφά ισοδύναμα και τις δύο μορφές αρσενικού, απλοποιώντας έτσι τη διεργασία και μειώνοντας ταυτόχρονα το πάγιο και λειτουργικό κόστος της επεξεργασίας.

Το AquAsZero έχει κατοχυρωθεί με ελληνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και διακρίθηκε το 2011, στο διαγωνισμό "Η Ελλάδα Καινοτομεί", ενώ το 2013 έλαβε μια από τις 11 προνομιακές θέσεις κατάταξης στο διεθνή διαγωνισμό StartupBootCamp High TechXL.

Τέλος στο βλαβερό νερό βάζει πατέντα του ΑΠΘ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

Το AquAsZero αφενός παρουσιάζει βελτιωμένη ικανότητα απομάκρυνσης του πεντασθενούς αρσενικού, αφετέρου συγκρατεί μέχρι και πέντε φορές περισσότερο το κατά πολύ τοξικότερο τρισθενές αρσενικό, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα εμπορικά προϊόντα υδροξειδίων του σιδήρου. Η δράση του οφείλεται στην αυξημένη οξειδωτική ικανότητα του φεροξύτη σιδήρου μαγγανίου από τον οποίο συνίσταται. Η εφαρμογή του ως πληρωτικό υλικό σε φίλτρα προσρόφησης, οδηγεί στον πλήρη καθαρισμό του νερού και από τις δύο μορφές του αρσενικού και ιδιαίτερα στη διάθεση πόσιμου νερού απαλλαγμένου από το ισχυρά καρκινογόνο τρισθενές αρσενικό, που συναντάται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και άλλων χωρών. Παράλληλα, η απλότητα της χρήσης (σε αστικές μονάδες επεξεργασίας ή οικιακές), η περιβαλλοντικά ασφαλής απόθεσή του ως αδρανές στερεό και το χαμηλό κόστος παραγωγής του AquAsZero συνεπάγεται μειωμένη τιμή νερού για τον καταναλωτή.

Η έρευνα αυτή χρηματοδοτήθηκε από το 7ο πλαίσιο στήριξης για ενίσχυση της έρευνας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κι έλαβε το 2009 χρηματοδότηση της τάξης των 850.000 ευρώ. Το προϊόν βρίσκεται ήδη στην παραγωγή από ελληνική εταιρεία χημικών ενώ ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από την Ισπανία για εισαγωγή και εμπορική διάθεσή του.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το AquAsZero είναι κατοχυρωμένο προϊόν ερευνητικής προσπάθειας στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού προγράμματος ενίσχυσης της έρευνας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χρηματοδοτούμενο απευθείας απο την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αριθμό διπλώματος ευρεσιτεχνίας 1007422.

‘Έχει διακριθεί με το 1ο βραβείο στο διαγωνισμό "Η Ελλάδα Καινοτομεί" το 2011 και με μία από τις 11 προνομιακές θέσεις κατάταξης στο διεθνή διαγωνισμό StartupBootCamp High TechXL, το 2013.

To StartupBootCamp High TechXL είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα “επιτάχυνσης” νεοφυών επιχειρήσεων (startup accelerator) της Ευρώπης. Η επιτυχία στο διαγωνισμό αυτό δίνει τη δυνατότητα σε μέλη της ομάδας να μετακομίσουν για 3-6 μήνες στις εγκαταστάσεις του Startupbootcamp HighTechXL στο Αϊντχόφεν της Ολλανδίας, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες του συγκεκριμένου startup accelerator στην επιχειρηματική οργάνωση-δικτύωση και την εύρεση επενδυτών.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μανασσής Μήτρακας, Επίκουρος Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας (με έμφαση στην Επιστήμη του Νερού), Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

http://www.cheng.auth.gr/jm/ http://kainotomeis.gr http://www.aquaszero.com http://www.loufakis.grhttp://www.startupbootcamp.org/programs/hightechxl.html{14.10.13} High-Tech Selection Day II